16. 2. 2023

Stánek setkání

Pokud chceme s někým udržovat přátelství, musíme s ním trávit čas. Stejně musíme pečovat o náš vztah s Bohem. Jenže kde se s Bohem můžeme setkat, když ho nevidíme? No přece skrze Boží slovo, tedy Bibli! Na Oáze si pokaždé najdeme aspoň chvíli času na modlitbu s Božím slovem.

Vzorem nám může být Mojžíš, který se s Hospodinem setkává ve stanu setkávání:

Mojžíš vzal stan a postavil ho mimo tábor v jisté vzdálenosti od něho a nazval ho stanem schůzky. Když se kdokoli chtěl poradit s Hospodinem, vycházel ke stanu schůzky, který byl mimo tábor. Kdykoli Mojžíš vycházel ke stanu, všechen lid povstával a každý zůstal stát u vchodu do svého stanu a pozorně hleděli za Mojžíšem, až vešel do stanu. Kdykoli Mojžíš vešel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu a Hospodin rozmlouval s Mojžíšem. Všechen lid viděl oblakový sloup stát u vchodu do stanu; tu všechen lid povstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. A Hospodin promlouval k Mojžíšovi tváří v tvář, jako když člověk rozmlouvá se svým přítelem. Potom se (Mojžíš) vracel do tábora.

Exodus 33, 7-11b

A protože Bůh se s námi chce setkat, můžeme mít jistotu, že se na toto setkání dostaví. A ani k tomu nepotřebujeme stan uprostřed pouště. Stačí nějaké klidné a pohodlné místo, kde se dokážeme ztišit.

A jak se to dělá? Vezmi si do ruky buď Bibli, ve které si najdeš vybraný úryvek anebo úryvek vytiskni a klidně si do něj pak můžeš psát. Začni tím, že si najdeš chvíli času, kdy budeš moci být sám/sama s Bohem. Ideální je hodina, ale pokud se na to necítíš, tak stačí 15 minut. Pak popadni daný úryvek a uveleb se na tobě příjemném místě.

Začni modlitbou (třeba: „Pane Ježíši, chci ti teď věnovat trochu času. Prosím tě, sešli mi svého Svatého Ducha, ať ti zvládnu naslouchat a pochopit, co mi chceš tímto textem říct. Amen.“). Pak si text několikrát přečti. Když tě něco zaujme, zkus přijít na to, proč tě daná věta nebo slovo zaujalo. Stejně tak se neboj přemýšlet nad něčím, co ti přijde divné nebo čemu nerozumíš. Anebo jen zůstaň potichu, vnímej to, že jsi s Bohem a zkus zaslechnout Jeho hlas. Nakonec nezapomeň opět na modlitbu. Můžeš v ní shrnout své pocity či poznatky a poděkovat Hospodinu za toto setkání.

A je to. Tak co? Zaslechl/a jsi Boží hlas? Neboj, pokud jsi na nic nepřišel a nic tě nezaujalo, je to úplně normální. Může to vypadat, jako že si jen 15 minut četl/a text a pak jsi se pomodlila, ale doopravdy je to mnohem víc. Vždyť je to čas, který si věnoval/a Bohu. On tam byl s tebou a tento čas ti stonásobně vynahradí.