6. 8. 2018

Historie

1954 – první oázové duchovní cvičení pro ministranty v Bibieli

1957 – P. František Blachnický zakládá národní Kruciátu Střízlivosti v Katowicích

1958 – první Oáza Dětí Božích pro děvčata

1960 – policejní razie na sídlo Kruciáty

1963 – první duchovní cvičení pro dívky ve Szlachtowé (Oáza Neposkvrněné), od tohoto roku jsou oázy organizovány pravidelně

1965 – P. Blachnický kupuje dva domy v Krościenku nad Dunajcem

1969 – Oázové Hnutí přijímá název „Hnutí Živé Církve“

1973 – první Centrální Oáza Matka v Krościenku – kardinál Karol Wojtyla, krakovský arcibiskup (později sv. Jan Pavel II.), zasvěcuje Hnutí Neposkvrněné, Matce Církve – 11.6.1973

1973 – první duchovní cvičení pro rodiny

1976 – posvěcení kaple Krista Sluhy na Kopie Górce v Krościenku, první národní Kongregace oázových lídrů v Krościenku, Oázové Hnutí přijímá název „Hnutí Světlo-Život“

1977 – zahájení stálé deuterokatechumenátní formace postavené na obřadech Uvedení do křesťanského života

1978 – encyklika „Evangelium nuntiandi“ je přijata jako programový dokument Hnutí

1979 – první cesta Jana Pavla II. do Polska, vyhlášení Kruciáty osvobození člověka v Novém Targu (8. června), první Oáza nového života 3. stupně v Římě

1980 – Hnutí vyhlašuje program „Velké evangelizace Ad Christum Redemptorem“ (ACR), vzniká Unie kněží Krista Sluha

1981 – v prosinci P. Blachnický odjíždí z Polska, chvíli před vyhlášením stanného práva

1982 – v západním Německu, v Carlsbergu vzniká Mezinárodní evangelizační centrum „Marianum“

1985 – umírá P. Wojciech Danielski, 2. národní moderátor Hnutí, P. Henryk Bolczyk se stává národním moderátorem

1987 – 27. února umírá P. Blachnický v Carlsbergu

1989 – zahájení příprav na Velké Jubileum v roce 2000

1995 – zahájení beatifikačního procesu P. Blachnického

2000 – Polská biskupská konference ustanovuje sdružení „Diakonie Hnutí Světlo-Život“, 1. dubna jsou přeneseny ostatky P. Blachnického do kostela Dobrého pastýře v Krościenku

2001 – P. Roman Litwińczuk se stává generálním moderátorem

2004 – Jubilejní pouť Hnutí do Čenstochové (50 let od první oázy)

2007 – P. Adam Wodarczyk se stává generálním moderátorem

2012 – zahájení příprav na Jubileum Vykoupení (2033) – plán Ad Christum Redemptorem 2 (ACR 2)

2015 – P. Wodarczyk se stává biskupem, generálním moderátorem Hnutí je P. Marek Sędek