6. 8. 2018

Kdo jsme

Hnutí Světlo-Život, neboli Oáza, je společenství mladých křesťanů, jehož cílem je pomoci účastníkům postavit svůj život na pevném základě Božího slova, osobní modlitby, svátostí a společenství. Pomáhá v dosažení křesťanské zralosti a připravuje tak účastníky na další službu v církvi a ve společnosti.

Znakem Hnutí Světlo-Život je starý křesťanský symbol fos-zoe (řecká slova „světlo“ a „život“ spojená písmenem omega, která společně vytváří kříž). Tento znak vyjadřuje nejzákladnější princip křesťanského života – jednotu víry a života.

Oázu založil polský kněz František Blachnický původně jako formační program pro ministranty ve své farnosti. Později se tento koncept rozšířil i do sousedních zemí, mezi nimiž bylo i komunistické  Československo. Hnutí v současné době působí v mnoha zemích světa, a to i mimo Evropu, například v Keni či Tanzanii. V České republice probíhají každoročně oázy pro mládež a pro rodiny. Formací je provází kněží a bratři z řeholních řádů. Za českou větev v současné době zodpovídá národní moderátor Kliment Mikulka OP. Na programech se také podílí mladí lidé, kteří oázovou formací již prošli, takzvaní animátoři.

JAK FUNGUJEME?

Oázová formace se skládá ze tří stupňů, kterými účastníci postupně prochází. Základem každého stupně je účast na tzv. letní oáze. Ta by se dala popsat jako delší společný pobyt (obvykle 15 dní) během letních prázdnin na předem vybraných farách nejčastěji v Jizerských horách či v malebných krajinách Moravy. První stupeň (jednička) je vhodný hlavně pro lidi okolo 14. roku věku a zaměřuje se na vztah s Kristem a modlitbu v jejích různých formách. Na letní oázu jezdí nicméně i děti mladšího věku, kterým je určena zkrácená varianta letní oázy, tzv. Oáza minor. Navazující druhý stupeň formace (dvojka) provází hlavní motiv Exodu. Zdůrazňuje analogie Starého a Nového zákona. Důležitým bodem programu dne je mimo jiné škola liturgie, která má vést k pochopení významu a důležitosti mše svaté. Závěrečný třetí stupeň (trojka) se standardně odehrává v Římě, přičemž toto místo odpovídá i celkovému tématu stupně, jímž je Církev.

Výhodou Oázy oproti klasickým letním táborům je pravidelné setkávání ve formačních skupinkách během školního roku. Oáza klade velký důraz právě na společenství, a proto je pro nás podstatné, aby se účastníci scházeli pravidelně a při těchto setkáních v menších skupinách diskutovali o rozmanitých tématech, která mají vést k poznávání a prohlubování víry.

Pokud právě Vy uvažujete o tom s námi na Oázu jet, rozhodně se toho nebojte. Můžete koncept našeho společenství vyzkoušet na tzv. víkendovkách, které pořádáme zhruba jednou za 6 týdnů. Jsou to akce trvající od pátku do neděle, obvykle začínající společnou večeří a večerní adorací. V sobotu probíhá program, který je typický hlavně pro již zmiňované letní oázy. Většinou je tvořen rozjímáním nad písmem – stánkem setkání, katechezí, mší svatou a diskuzními skupinkami… Není to ale pouze o modlení. Kromě tradičních výletů a veselých večerů, které jsou nedílnou součástí každé víkendovky, pořádáme také akce, kde najdou vyžití i více sportovně zaměření jedinci, typicky běžkaři, vodáci či vášniví chodci.

A JAK POPISUJÍ OÁZU NAŠI ÚČASTNÍCI?

„Na Oáze vidím Pána Ježíše v dalších lidech.“

„Pro mě je to společenství silně spojené Duchem Svatým.“

„Je to společenství, kde je vždy volná židle pro nové lidi.“

„Oáza je společenství, kde každý může být sám sebou, nemusí se stydět říct svůj názor nebo se na cokoliv zeptat. A také získá spoustu času s Bohem, nových přátel a naučí se něco nového.”

Více o nás se můžete dozvědět v tomto videu: