Kdo jsme

"Ať sestoupí Tvůj Duch a obnoví tvář země! Této země!"

Hnutí Světlo-Život je jedním z hnutí obnovy v katolické církvi, jehož kořeny sahají k učení II. Vatikánského koncilu. Hnutí sdružuje lidi různého věku a povolání: děti, mládež, dospělé, rodiny, kněze, řeholníky a zasvěcené osoby.

AKTUALITY