„Ať sestoupí Tvůj Duch a obnoví tvář země! Této země!“

Hnutí Světlo-Život, neboli Oáza, je společenství mladých křesťanů, jehož cílem je pomoci účastníkům postavit svůj život na pevném základě Božího slova, osobní modlitby, svátostí a společenství. Pomáhá v dosažení křesťanské zralosti a připravuje tak účastníky na další službu v církvi a ve společnosti.

SDĚLENÍ