Nový národní moderátor

V sobotu dne 15. září 2018 byl na oázovém shrnutí zvolen nový národní moderátor pro Hnutí Světlo-Život v České republice. Stal se jím P. Kliment Tomáš MIKULKA OP z pražského kláštera dominikánů. Nyní, po schválení udělení služby provinciálem, čekáme na schválení Českou biskupskou konferencí. Přejeme P. Klimentovi OP hodně Božího požehnání do této nelehké služby!

Oáza nového života I°

Letní patnáctidenní oáza I° – to znamená prohloubení vztahu s Bohem a nová přátelství s lidmi skrze: liturgii, školu modlitby, čtení Písma svatého, setkávání ve skupinkách, výlety do přírody. Proč 15? 15 je tradičních tajemství růžence – každý den souvisí s jedním, dlouhodobá zkušenost účastníků: prvních několik dní se sžíváme navzájem i s Bohem a Přečíst si víc oOáza nového života I°[…]