holubice

Tématem této katecheze bude neslýchaně vážná otázka, totiž role Ducha svatého v našem křesťanském životě. Abychom pochopili, v čem tato role spočívá, obraťme pozornost na situaci a postoj apoštolů před a po seslání Ducha svatého. Přes tři roky byli každý den s Ježíšem, byli svědky jeho života, zázraků, které činil. Měli nejlepšího učitele, jakého kdy měla skupina učedníků, a přesto evangelium mnohokrát potvrzuje, že byli nechápavými učedníky.

konsekracni modlitba

 

16. dubna proběhla v Olomouci nádherná slavnost svěcení fr. Hyacinta, jednoho z organizátorů oázového předprogramu Světových dní mládeže.

 

Pár fotek najdete tadytady, nebo tady.

 

 

Proč Jan Pavel II. začal světová setkání mládeže? Co bylo jeho cílem? A co s tím má společného Oáza? Podívej se na následující video.

 

Jestli chceš také jet do Krakova, zažít setkání s Ježíšem, Dobrým pastýřem, který uzdravuje a dává smysl životu, jestli chceš strávit dny předprogramu (od 19. do 25.7) společně s mládeží z Francie, poznat jejich kulturu a zároveň ukázat tu vlastní, pojeď na dominikánsko-oázový předprogram! Více informací na http://krakov2016.op.cz/

I. Proč rozpoznávat znamení času

Motto kongregace „získávat učedníky" můžeme rozvést do dvou otázek: „Jak mám dnes být Kristovým učedníkem?" a „Jak mám dnes účinně „získávat učedníky"? Je nanejvýš jasné, že odpovědi bychom měli hledat v evangeliích. Základní zásady Kristovy školy jsou neměnné a vždy platné. Několik z nich nám dopoledne připomenul Larry Thompson. Stále si je musíme opakovat a vracet se k nim. V Hnutí Světlo - Život zásady školy Kristových učedníků našly svou krásnou konkrétní podobu v deseti ukazatelích Nového člověka. Je zbytečné o nich dále diskutovat, spíše se stále znovu učme podle nich žít.

  1. Učedník nedopustí, aby nastal konflikt mezi činností, kterou vykonává pro Hospodina, a jeho vlastními zájmy. Práce pro Pána se stává jeho vlastní.
  2. Když od něho Pán něco vyžaduje, neptá se neustále „Proč?" Nepožaduje spatřit celý plán dříve, než ho začne realizovat.
  3. Je vždy připraven odpovědět na Hospodinovo volání, dokonce i v případě, nebyl-li o tom předem informován.