Tipy, jak co nejlépe využít čas osobní modlitby (stánku setkání).

1. Stanovit určitou dobu

a) I když všichni lidé nemají stejné podmínky, volí mnozí ranní hodiny před za­početím povinností.

b) David byl nazván mužem Božím (Žalm 5,3). Co dělal každý den.

c) V jakých podmínkách se modlil Pán Ježíš? (Mk 1,35).

d) Kdy se modlíš ty?

e) Nikdo nemůže říci, že nemáme na modlitbu a na studium Bible čas; můžeme udělat všechno, jestliže opravdu chceme.

f) Urči si jistý čas na modlitbu (není důležité, jak dlouhý).

 

2. Rozhodni se pro určité místo

a) Aby se nerozptylovala pozornost, najdi si tiché, vlastní místo modlitby.

b) Není-li samota možná, nauč se soustředění.

c) Pokud se nemůžeš soustředit ve vlastním pokoji, najdi si odpovídající místo v kostele, kapli, knihovně atd.

 

3. Čas modlitby se musí oprostit od spěchu

a) Naši dobu modlitby musí pronikat očekávání. Očekávej setkání s Pánem.

b) Nemysli na povinnosti, které tě čekají. Snaž se soustředit na blízkost Pána. Pravidelný čas je lepší než dlouhá doba modlitby s roztěkanými myšlenkami.

 

4. Cíl času modlitby - Stan setkání

a) Měli bychom vidět cíl a příčinu všeho, co děláme.

b) Naším cílem by mělo být společenství s Bohem a snaha vyjít vstříc našim vlastním duchovním potřebám.

c). Náš život muší 'mít vysokou úroveň, neboť nemůžeme dovést jiné výše, než jsme sami došli.

d) V době modlitby - Stanu setkání - nezanedbáme analýzu toho, co se nám nezdařilo, a nezapomeneme obnovit oddanost úkolu, který stojí před námi.

 

5. Jak vyplnit dobu modlitby?

a) Doba modlitby musí obsahovat uvažování nad Biblí, osobní chválu a tichou meditaci. Všechny tyto fáze jsou tak hluboce spojené, že se jimi ve skutéčnosti můžeme zabývat současně.

Např.: Začni četbou žalmů díků nebo chvály. Během četby tvé srdce odpo­ví a začneš velebit a chválit Pána z vděčného srdce. Obrať pozornost na jiný úryvek písma Svatého, např. Řím 8 se vztahuje na tebe jako na křesťana. Když už jednou začneš, budeš udiven, jak mnoho je věcí, za které můžeš děkovat Bohu a chlválit ho.

Jakmile jsi již přečetl text a v modlitbě chválil Boha, zaposlouchej se do Božích výzev. Napiš si na kousek papíru všechny myšlenky, které se nesho­dovaly s Boží vůlí, které ti přišly na mysl a ty ať se stanou smyslem tvé mod­litby.

b) Dodatečně můžeš v té době číst náboženskou knihu, nebo se učit nazpaměť úryvkům Písma svatého.

c) Prostuduj Mt 6,9-13. Tlumoč tuto modlitbu vlastními slovy a užívej výrazů, které jsou ti blízké.