Kruh tvoří 4-7 manželských párů, nejlépe z jedné farnosti, kteří se chtějí navzájem podporovat v budování domácí církve ve svých rodinách. Manželé se shromažďují ve jménu Krista – pro Něho a z lásky k Němu, aby Ho společně nalézali a přebývali s Ním ve svém každodenním životě.


Za kruh zodpovídá jeden z manželských párů patřících do kruhu, který se nazývá animátorským párem. K dobré práci v kruhu je nezbytná doktrinální a duchovní pomoc kněze moderátora – poradce a duchovního průvodce.

Setkání v kruhu se koná jednou za měsíc v bytech jednotlivých manželských párů a skládá se z následujících částí:

- sdílení života (sdílení událostí, radostí, starostí během symbolického občerstvení)

- modlitba (dělení evangeliem nebo jiná forma rozjímání Božího slova, tajemství růžence)

- formace (dělení se úspěchy i těžkostmi v rozvíjení duchovního života v atmosféře modlitby a probírání nového tématu).

podle stránek www.choreb.minorite.cz