aneb směřování ke svatosti v jednotě s manželem/kou.

DC věnuje zvláštní pozornost manželské spiritualitě, tedy směřování ke svatosti v jednotě s manželem /kou. Chce pomoci manželům, kteří žijí ve svátostném manželském svazku, stavět opravdovou manželskou jednotu, která zároveň vytváří nejlepší podmínky pro dobrou výchovu dětí v křesťanském duchu.

DC usiluje o obnovu manželství a rodiny skrze:

- život Božím slovem, aby se stávalo slovem života,

- život modlitbou, jako osobního setkání s Kristem, svým Spasitelem,

- život svátostný, zvláště svátost eucharistie,

- podávání svědectví o svém setkání s Kristem manželovi/ce, rodině a druhým lidem,

- službu ve společenství církve podle obdržených darů.

Ke stavění jednoty v manželství a rodině slouží následující formační prvky-závazky:

- každodenní osobní modlitba,

- pravidelné setkání s Božím slovem,

- každodenní manželská modlitba,

- každodenní rodinná modlitba,

- každý měsíc manželský dialog,

- pravidlo života (systematická práce na sobě, svém manželství a rodině),

- účast na formačních duchovních cvičeních alespoň jednou v roce.

Ovocem těchto formační závazků je individuální přiblížení se manželů k Bohu a sobě navzájem.

podle stránek www.choreb.minorite.cz