Letní patnáctidenní oáza I° - to znamená prohloubení vztahu s Bohem a nová přátelství s lidmi skrze...

- liturgii

- školu modlitby

- čtení Písma svatého

- setkávání ve skupinkách

- výlety do přírody


Proč 15?

- 15 je tradičních tajemství růžence - každý den souvisí s jedním

- dlouhodobá zkušenost účastníků: prvních několik dní se sžíváme navzájem i s Bohem a způsoby, jak k nám skrze rekolekce mluví - kdyby to trvalo jenom týden, nebyl by čas tohoto "vyladění" náležitě využít.

Proč I°?

- existují i další, navazující stupně (II° a III°)

- oáza I° je základ, který mohou zvládnout i čerství konvertité nebo obyčejní věřící, ale něco dá i zkušeným Kristovým učedníkům

Více u události.