Hnutí Světlo-Život je církevním hnutím pro lidi všech věků a stavů: děti, dospívající, dospělé, rodiny, kněze, řeholníky, řeholnice, členy sekulárních institutů. Formaci je možné začít v jakémkoli věku, protože pro každého je připravena vlastní cesta duchovního růstu (takzvané formace). Všechny cesty vedou ke stejnému cíli: svatému životu na zemi a spáse v nebi.

 

Oáza dětí Božích

Oáza dětí Božích je školkou formace. Účastní se jí školní děti v malých skupinkách (do 20 lidí) bez věkových limitů (i když pro mladší děti může být náročně se soustředit a pochopit některé věci). Během formačního roku, který odpovídá školnímu roku, se děti setkávají jednou týdně. Setkání vedou animátoři, kteří jsou jen o pár let starší než účastníci. Kněz-moderátor má na starosti duchovní část setkání.

           Během léta jsou organizovány 15ti denní duchovní cvičení pro děti mezi 10 a 11 lety. Odjíždějí na Oázu nejenom aby si hrály a odpočívaly, ale učí se také nezávislosti a odpovědnosti za sebe a své společenství.

 

Mládežnická Oáza

Svoje místo tu najde každý, ať už studuje na střední nebo vysoké škole. Mladí se setkávají každý týden ve skupinkách a o prázdninách jezdí na duchovní cvičení. Shromažďuje je Ježíš Kristus, se kterým se snaží prohloubit svůj vztah. Setkání jsou příležitostí potkat další lidi, pro které je důležitý Bůh a církev, a mladí se tak vzájemně posilují ve víře, naději a lásce. Společně se nejenom modlí a chodí na mši, ale také tráví svůj volný čas – sportem, zábavou…

 

Oáza pro dospělé

Aktivita dospělých oázáků spočívá na dvou základních pilířích Hnutí: křesťanské formaci a službě místní církvi. To není nic jiného než neustálá práce na sobě, na svém lidství a vztahu s Bohem (formace) a zájem o vlastní farnost nebo diecézi (služba, diakonie).

 

Domácí církev

Evangelizace a formace mládeže v Hnutí Světlo-Život přirozeně pokračuje v rodinné větvi Hnutí – Domácí církvi, společenství vzájemného posvěcení v rodinách a skrze rodiny.