domaci cirkev logoDomácí církev (DC) je rodinnou větví Hnutí Světlo-Život. DC spojuje charisma Hnutí s charismatem hnutí Equipes Notre-Dame, mezinárodního hnutí pro manželské páry.

Domácí církev vznikla roku 1973, kdy se v Krościenku uskutečnila první oáza pro rodiny. U zrodu stojí dvě osoby – zakladatel Hnutí P. František Blachnický a sestra Jadwiga Skudro RSCJ (1914 – 2009), která mu pomáhala od roku 1974.

            Domácí církev je hnutím pro sezdané páry (svátostná manželství) a rodiny, které chtějí růst ve vzájemné lásce a společně směřovat ke svatosti. Hnutí jim pomáhá vytvářet opravdovou jednotu a křesťanské prostředí pro výchovu dětí. Tak se rodina stává komunitou, „domácí církví“. (viz Lumen Gentium 11; Familiaris Consortio 21)

                Každé manželství v Domácí církvi chce růst ve víře a budovat svůj osobní vztah s Ježíšem Kristem skrze modlitbu, slovo života, svátosti, vydávání svědectví a službu. Prostředkem k tomu jsou jednotlivé závazky:

  • Každodenní osobní modlitba (Stánek setkání)
  • Pravidelné naslouchání Božímu slovu
  • Každodenní manželská modlitba
  • Každodenní rodinná modlitba
  • Měsíční dialog
  • Pravidlo života
  • Formační duchovní cvičení alespoň jednou za rok

                Tyto prvky pomáhají manželům přiblížit se k Bohu a blíž k sobě navzájem. Manželé na sebe berou tuto stálou snahu nejen ve svých rodinách, ale také v malých skupinkách (kruzích) dalších rodin, kde si mohou vzájemně pomáhat.

                Do kruhu patří 4-7 manželství (nejlépe ze stejné farnosti). Setkávají se každý měsíc, aby společně rostli na cestě lásky ke Kristu. Každé setkání se skládá ze tří částí: jednoduchého jídla, během kterého se povídá o posledních novinkách v životech jednotlivých manželství, modlitby (Boží slovo, růženec) a formace. Jeden pár je vždy zodpovědný za vedení kruhu. Kruhu by také měl pomáhat kněz.

                Kruhy se schází od září do června, během léta jsou pak pořádány nejrůznější duchovní cvičení. Mezi nimi je nejdůležitější 15ti denní oáza, která se skládá ze 3 stupňů (stejný vzorec formace jako ve zbytku Hnutí: evangelizace – deuterokatechumenát – diakonie).