Oázové rekolekce jsou pomocí na cestě dospívání ke křesťanské zralosti, hlavnímu cíli formace Hnutí. Oáza nabízí zkušenost křesťanského života, je tedy zážitkovými rekolekcemi, ale ve smyslu existenčního prožitku, nejen čistě emočního.

          Oázové rekolekce jsou starší než samo Hnutí Světlo-Život. Trvají 15 dní a většina času je věnována modlitbě. Někdo by mohl říct, že to je nemožné, ale po celých 60 let nikdy nechyběli lidé, kteří se rozhodli strávit své prázdniny s Bohem.

           Proč 15 dní? Protože tolik je tajemství radostného, bolestného a slavného růžence (když tato duchovní cvičení vznikala, tajemství světla ještě nebyla). Každý den na Oáze rozjímáme jedno z tajemství Ježíšova života. Kdosi jednou řekl, že Oáza je vlastně církevním rokem ve zkratce.

            Každý den začíná modlitbou (často ranními chválami), vrcholí mší a končí modlitbou (často nějakou liturgií). Rosteme tak ve vztahu s Ježíšem, a to vyžaduje čas a zdravý duchovní trénink. Ten se skládá také ze setkání ve skupince, kde čteme Písmo a církevní dokumenty a sdílíme svoji víru a touhy. Dalším bodem je „škola“ liturgie a hudby, i čas věnovaný osobní modlitbě (nazývané Stánek setkání). To vše proto, abychom lépe poznali Ježíše a zažili krásu církve.

            Dalším prvkem je i budování vztahů. Večery jsou věnovány navazování přátelství i zábavě – opékání buřtů, tancování, hry… Poznáváme se a pomáháme si i během společné práce. Kolik radosti se najde v mytí nádobí, uklízení nebo loupání brambor…