Skupinka je základním prvkem Hnutí. V Domácí církvi (rodinné větvi Hnutí) plní funkci skupinky částečně rodina a částečně kruh manželských párů.

          Skupinka se skládá z několika lidí (nejlépe mezi 4 – 7) na stejném stupni formace. Každá skupinka má svého animátora, který je zodpovědný za formaci účastníků. Animátor se stará také o jejich zapojení do růstu společenství, jak během duchovních cvičení, tak ve farnosti.

            Setkávání ve skupinkách začíná na letních duchovních cvičení, a pak pokračuje během roku ve farnosti. Skupinka nabízí svým členům prostředí růstu, kde mají příležitost ke společné modlitbě, výměně zkušeností, sdílení problémů každodenního života. Cílem je povzbudit účastníky na cestě Kristova učedníka.