Setkávání se s lidmi je v Oáze velmi důležité, proto ho nazýváme „charismatem, darem setkávání“.

spotkanie

V rámci Hnutí vytváříme skupiny podle věku a životního povolání - děti, mládež, dospělí, zasvěcení a manželské páry. V každé této skupině existují malé skupinky (do 20 lidí), které jsou místem osobního křesťanského růstu, boje se slabostmi i sdílení úspěchů. Postupem času se členové těchto skupinek stávají pravými svědky víry, vzájemně si pomáhají v těžkých okamžicích.

          Skupinky se setkávají pravidelně jednou za týden, jenom rodiny a skupinky diakonie se většinou setkávají měsíčně. (Kvůli dalším závazkům jako práce, domácnost, péče o děti…) 

           Nesmíme zapomenout, že nejdůležitějším setkáním je setkání s Kristem. Jeho přítomnost symbolizuje hořící svíce, která se zapaluje na začátku každého setkání. Ježíš stojí mezi svými učedníky, ukazuje jim cestu a mluví ke všem i ke každému zvlášť. Proto je tak důležité čtení a sdílení Božího Slova. Společně meditujeme text Písma a sdílíme se, jak toto Slovo chceme uvést do praxe. Setkávání se s druhým člověkem nám pomáhá budovat komunitu, v práci na sobě a zachraňuje od ničivé anonymity, která se může proměnit v osamělost.

           Společenství naslouchá, medituje a pomáhá každému členu společenství modlitbou a slovem. Setkáváme se ve společenství, abychom se stali darem jeden pro druhého, abychom nezištně nabídli to nejlepší. To je význam slova charisma – nezištný dar, dar milosti. Služebník Boží, P. František Blachnický napsal: „Oázové charisma je charismatem setkání, je to dar našeho setkání s Kristem v Duchu svatém, ve společenství živé církve. Toto setkání je zdrojem naší apoštolské dynamiky, rodí potřebu angažovat se. To je důvod proč charisma setkání rodí charisma diakonie, tedy služby.“