Kaple Krista Služebníka

Srdce centra Hnutí. Členové Hnutí chtějí následovat Krista, který přišel, aby sloužil (viz Fil 2,5-11) a kaple je navržená tak, aby všemi svými prvky vyjadřovala tuto základní touhu.

sluga

kaplica1

 

Stan světla

Boží slovo je naším světlem, které nám ukazuje správnou cestu. Taková je symbolika této budovy.

namiotswiatla

 

Socha Neposkvrněné, Matky Církve

Neposkvrněná je tou, která nám ukazuje jak následovat Krista. Ona je Matkou církve. Je také Matkou nového života, proto její socha stojí u pramene, symbolu života (viz Jan 4,5-26). Právě zde kardinál Karel Wojtyla zasvětil Hnutí Neposkvrněné, Matce církve.

Image02

 

Večeřadlo – amfiteátr Jana Pavla II.

Amfiteátr postavený v roce 1979 těsně před první návštěvou Jana Pavla II. v Polsku. Papež sice Krościenko nenavštívil, ale místo od té doby slouží pro setkávání oázových skupin a pro liturgii.

wieczernik

 

Kostel Dobrého Pastýře

Nový farní kostel v Krościenku. Od roku 2001 jsou v dolním kostele umístěny ostatky P. Františka Blachnického, zakladatele Hnutí.

dobry pasterz

grob

 

Dům Domácí církve

Hlavní sídlo Domácí církve, rodinné větvě Hnutí Světlo-Život.

jagiellonska

kaplica