1954 – první oázové duchovní cvičení pro ministranty v Bibieli


1957 – P. František Blachnický zakládá národní Kruciátu Střízlivosti v Katowicích

1958 – první Oáza Dětí Božích pro děvčata


1960 – policejní razie na sídlo Kruciáty


1963 – první duchovní cvičení pro dívky ve Szlachtowé (Oáza Neposkvrněné), od tohoto roku jsou oázy organizovány pravidelně


1965 – P. Blachnický kupuje dva domy v Krościenku nad Dunajcem


1969 – Oázové Hnutí přijímá název „Hnutí Živé Církve“


1973 – první Centrální Oáza Matka v Krościenku – kardinál Karol Wojtyla, krakovský arcibiskup (později sv. Jan Pavel II.), zasvěcuje Hnutí Neposkvrněné, Matce Církve – 11.6.1973


1973 – první duchovní cvičení pro rodiny


1976 – posvěcení kaple Krista Sluhy na Kopie Górce v Krościenku

první národní Kongregace oázových lídrů v Krościenku

Oázové Hnutí přijímá název „Hnutí Světlo-Život“


1977 – zahájení stálé deuterokatechumenátní formace postavené na obřadech Uvedení do křesťanského života


1978 – encyklika „Evangelium nuntiandi“ je přijata jako programový dokument Hnutí


1979 – první cesta Jana Pavla II. do Polska, vyhlášení Kruciáty osvobození člověka v Novém Targu (8. června)

první Oáza nového života 3. stupně v Římě


1980 – Hnutí vyhlašuje program „Velké evangelizace Ad Christum Redemptorem“ (ACR)

vzniká Unie kněží Krista Sluha


1981 – v prosinci P. Blachnický odjíždí z Polska, chvíli před vyhlášením stanného práva


1982 – v západním Německu, v Carlsbergu vzniká Mezinárodní evangelizační centrum „Marianum“


1985 – umírá P. Wojciech Danielski, 2. národní moderátor Hnutí, P. Henryk Bolczyk se stává národním moderátorem


1987 – 27. února umírá P. Blachnický v Carlsbergu


1989 – zahájení příprav na Velké Jubileum v roce 2000


1995 – zahájení beatifikačního procesu P. Blachnického


2000 – Polská biskupská konference ustanovuje sdružení „Diakonie Hnutí Světlo-Život“

1. dubna jsou přeneseny ostatky P. Blachnického do kostela Dobrého pastýře v Krościenku


2001 – P. Roman Litwińczuk se stává generálním moderátorem


2004 – Jubilejní pouť Hnutí do Čenstochové (50let od první oázy)


2007 – P. Adam Wodarczyk se stává generálním moderátorem


2012 – zahájení příprav na Jubileum Vykoupení (2033) – plán Ad Christum Redemptorem 2 (ACR 2)


2015 – P. Wodarczyk se stává biskupem, generálním moderátorem Hnutí je P. Marek Sędek