Jubileum-logoDá-li Bůh, za dvacet let bude rok 2031 a budou už jen dva roky do roku 2033. Tento rok bude milostivý rok ještě velkolepější než rok 2000. Budeme si, dá-li Bůh, připomínat dva tisíce let od velikonoční paschy Ježíše Krista, dva tisíce let od připomínky jeho přechodu od smrti ke slávě zmrtvýchvstání. Zároveň to bude připomínka dva tisíce let spásy. Centrálním bodem oslav tohoto roku bude Velikonoční vigilie.

 

 

Už teď se přemýšlí, co bude náplní dvaceti let, než k roku 2033 dojdeme. Byla by velká škoda, a ztráta příhodného času, kdyby se nakonec vše mělo odehrávat jen v roce 2033, dokonce jen ve velkém postu tohoto roku. Na setkání vedoucích evangelizačních škol v Čenstochové vloni Tom Forest CSSR plánoval 23letou obnovu církve. Diskutovalo se na toto téma a letos se má pokračovat v diskusích na setkání v květnu ve Fatimě. Některá hnutí už nyní systematicky pracují na přípravě pro rok 2033. Většinou se inspirují podobným programem před rokem 2000. Například Polské hnutí Světlo-Život už zahájilo plán nové evangelizace Ad Christum Redemtorem II, který je inspirován plánem reevangelizovat Polsko před rokem 2000. Plán měl prostý cíl, splnit Kristův pokyn k misii: „A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření."[1]. Splnění tohoto pokynu je spojeno s jednoduchou situací, že se v Polsku nenajde člověk, kterému by věřící nevydali svědectví o Ježíši a jeho spáse.

 

Společným plánem všech hnutí před rokem dva tisíce byla snaha každému obyvateli země sdělit radostnou zprávu o Ježíši Kristu. Pro nás v Evropě to znamenalo pokusit se provést novou evangelizaci Evropy. Byla na to zaměřená velká evangelizační konference v Ženevě pod názvem: „Ježíš, naděje pro Evropu". K ní se přidalo hodně osobních i společných iniciativ.

 

Současně s tím i postupoval oficiální program pontifikátu Jana Pavla II. Už ve své první encyklice Redemtor Hominis naznačil, že rok 2000 je hlavním smyslem jeho pontifikátu. Nakonec byla před rokem dva tisíce vyhlášená celková obnova církve. První částí obnovy bylo jakési velké zpytování svědomí církve, které vedlo na jedné straně k velkému díkučinění za spásu a její plody v církvi a ve světě, na druhé straně k omluvě Bohu, za to, že jsme jako děti církve plně nepřijali Ježíše Krista, nevyvodili z toho přijetí všechny důsledky a naopak jsme tento dar zatížili svým hříchem. Druhá etapa obnovy byla „velkým katechumenátem" celého společenství církve, programem nového oživení víry a obnovy vztahu k Bohu Otci, Synu i Duchu svatému.

 

Co bude mít příprava na rok 2033 jako své hlavní body? Ještě nevíme. V nauce Benedikta XVI se však některé z nich už rýsují: Primát Boha v životě světa a především v životě církve, jedinečnost Ježíše Krista, v kterém se stal Kopernikánský obrat - ne člověk hledá Boha, ale Bůh jde každému člověku vstříc. Existence pravdy o člověku a jeho spáse a existence přirozeného zákona. Jedinečnost roku 2033 je totiž založena na prostém faktu - Ježíš je jediný, nejsou jiní vůdcové k Bohu a k životu, nejsou jiní, kdo by dokázali napravit svět poškozený dědičným hříchem.

 

P. RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP

 

pro časopis Zdislava

 


[1] Mar 16, 15. Ekumenický překlad.